NBD protein MSD protein SBP Protein Domain Type Function
NBD1 NBD2 MSD1 TM EAA MSD2 TM EAA SBP1 SBP2
A. Importers
TDE0145 TDE0144 14 TDE0143   thiamine
                TDE0386     iron
TDE0396 TDE0397 TDE0394 6 TDE0395 5 TDE0398   oligopeptide
TDE0657 TDE0658 10 TDE0658   unknown
TDE0666 TDE0667 TDE0668 iron
TDE0746 TDE0747 9 TDE0748 iron
TDE0756 TDE0757 10 TDE0758 hemin,ferric
TDE0986 TDE0987 TDE0984 5 TDE0985 TDE0988 oligopeptide
TDE1067 TDE1068 TDE1069 6 TDE1070 7 TDE1071 oligopeptide
TDE1178 TDE1179 9 TDE1180 ferrichrome
TDE1225 TDE1223 10 TDE1224 8 TDE1226 zinc
TDE1271 TDE1272 TDE1274 6 TDE1275 8 TDE1273 oligopeptide
TDE2216 TDE2215 9 TDE2217 methylgalactoside
TDE2232 TDE2233 9 TDE2234 iron (III)
TDE2227 6 TDE2226 zinc
TDE2431 TDE2431 5 TDE2430 bacteriocin
TDE2632 TDE2631 6 TDE2630 7 TDE2629 dipeptide
B.Exporters
TDE0028 TDE0029     unknown
TDE0044 TDE0045     unknown
TDE0167     unknown
TDE0182 TDE0183 11     iron(III)
TDE0184 TDE0185     unknown
TDE0234     unknown
TDE0243 TDE0242 6     cobalt(?)
TDE0244 TDE0245 TDE0244 5 TDE0245 5     unknown
TDE0255 TDE0256 6 TDE0257 5     unknown
TDE0273 TDE0274 TDE0273 5 TDE0274 7     unknown
TDE0282 TDE0283 6 TDE0284 5     cobalt
TDE0286 TDE0287     unknown
TDE0315 TDE0316 TDE0316 6     unknown
TDE0359 TDE0360 TDE0359 5 TDE0360 6     unknown
TDE0364     unknown
TDE0372 TDE0373     unknown
TDE0375 TDE0376     iron
TDE0385 TDE0385 6     lipid
TDE0425 TDE0425 4     multidrug
TDE0487 TDE0486 8     multidrug
TDE0535     unknown
TDE0625     iron
TDE0636 TDE0637 TDE0638 6 TDE0639 6     oligopeptide
    unknown
TDE0694 TDE0695 TDE0696 7     unknown
TDE0702 TDE0701 7     antibiotic
TDE0719 TDE0719 6     unknown
TDE0812 TDE0813 TDE0812 5 TDE0813 4     multidrug/protein/lipid
TDE0818 TDE0819 TDE0818 5 TDE0819 4     multidrug
TDE0893 TDE0892 7 TDE0894 6     multidrug
TDE0897 TDE0900 TDE0897 6 TDE0899 7     cobalt(?)
TDE0906 TDE0908 TDE0907 5 TDE0908 5     cobalt
TDE0916 TDE0916     unknown
TDE0921 TDE0922 TDE0921 6 TDE0922 4     unknown
TDE0923 TDE0924 TDE0923 5 TDE0924 5     unknown
TDE0928 TDE0926 7 TDE0927 8     phosphonate
TDE0952 TDE0953 9 TDE0954 7     sugar
TDE1061 TDE1062 TDE1061 5 TDE1062 5     multidrug
TDE1075 TDE1076 TDE1073 7 TDE1074 6     oligopeptide
TDE1183     iron(III) dicitrate
TDE1403     unknown
TDE1417 TDE1416 7     polysaccharide
TDE1509     lipoprotein
TDE1516 TDE1515 4 TDE1518 5     unknown
TDE1592     unknown
TDE1598 TDE1599 TDE1597 6 TDE1599     cobalt
TDE1600 TDE1603 TDE1600 4 TDE1604 4     cobalt
TDE1650 TDE1652 TDE1652 6     cobalt
TDE1653    
TDE1689     multidrug
TDE1852 TDE1851 4     unknown
TDE1901 TDE1903 5     unknown
TDE1949     unknown
TDE2000 TDE2000 6     unknown
TDE2007 TDE2008 TDE2007 6     unknown
TDE2040 TDE2039 6 TDE2041 5     lipoprotein
TDE2114 TDE2113 7     unknown
TDE2132 TDE2133 5     cobalt
TDE2158 TDE2157 6     unknown
TDE2264 TDE2264 5     multidrug/protein/lipid
TDE2283     unknown
TDE2363 TDE2364 TDE2365 8 TDE2366 7     branched-chain amino acid
TDE2378 TDE2379 7 TDE2380 6     unknown
TDE2510 TDE2511 TDE2510 5 TDE2511 6     iron
TDE2522 TDE2524 TDE2522 6     unknown
TDE2552 TDE2552 5     multidrug/protein/lipid
TDE2558 TDE2559 TDE2558 7 TDE2559 5     unknown
TDE2561 TDE2562 7     unknown
TDE2622 TDE2623 6     cobalt
TDE2625 TDE2626 TDE2625 5 TDE2626 6     unknown
TDE2646     unknown
TDE2649     unknown
TDE2651 TDE2652 8     unknown
TDE2781 TDE2782 TDE2781 5 TDE2782 5     unknown