Basic Search | Intermediate Search | Advanced SQL Search | Gene Image Map |  Home

rRNA Record for Treponema pallidum


MiniMap tRNA-Ile-1 rRNA-5SrRNA_1 rRNA-16SrRNA_1 rRNA-23SrRNA_1 IGR173 IGR174 IGR176 IGR177 IGR172 IGR175 TP0226 TP0227 bioY, - TP0228 TP0224 TpLRR, - TP0225 TP0229 aat, - TP0223 TP0226 TP0227 bioY, - TP0228 TP0224 TpLRR, - TP0225 TP0229 aat, - TP0223 Type: tandem, Name:  - 63 TP0226 TP0227 bioY, - TP0228 TpLRR, - TP0225 TP0229 aat, - TP0223 TP0224

rRNA ID: rRNA-23SrRNA_1

rRNA Start:
231950

rRNA Stop:
234850

IGS ID:
IGR175

rRNA Nucleotide Sequence:
GCGAATAGTGGTTTACGGTGGATGTCTTGGAGTTGTCAGGCGATGAAGGT
CGTGATAAGCTGCGAAAAGCCTCGGGGAGGAGCACATGTCCTGTGATCCG
GGGATGACCGAATGGGGTAACCCGACAGGGTAAAGCCTTGTCATTGCCTT
CCTGAATGAATAGGGAGGGTAAGGCGAAACTGGGTGAACTGAACCATCTA
AGTAACTTGGGAAAAGAAATCAAGAGAGATTCCGAAAGTAGTGGCGAGCG
AAATTGGAGGAGCCTAAACCTGTGTCTAACAGGGGTTGTAGGGCCGCGCG
GGCTTGCGTTCGGTGGGTGAAATAATCCGGCCTATAGCAGAAAGGTTTTG
GGAAAGCCTGACAGAGAGGGTGAAATCCCCGTATGCGGAATGGGGCGGAC
CTGCTGGTGCGGTACCTGAGTACGGCGGGACACGAGGAATCCTGTCGGAA
TCTGGGTCGACCACGATCTAAGGCTAAATACTCGACAACTACCGATAGTG
GACAAGTACCGTGAGGGAAAGATGAAAAGAACCCCGGTGAGGGGAGTGAA
ATAGAACCTGAAACCGTAAACCAACAAGATGTTACAGCCTGTGAGGGTGG
TAGCGTGCCTTTTGTAGAATGAGCCTGCGAGTTACGGTGTGCAGCAAGGT
TAAGGGATAGGAGTCCTGGAGCCGGAGGGAAACCGAGTCTTAAAAGGGCG
TGGTGAGTTGTACGTCGTAGACCCGAAGCCAGGGTGATCTAGTTATGAGC
AGGTTGAAACAGGGGTGAAGCCTTGTGGAGGACCGAACTATAATCTGTTA
AAAAAGGTATGGATGACTTGTGACTAGGAGTGAAAGGCTAAACAAACCTG
GAGATAGCTGGTTCTCCCCGAAATGCCTTTAGGGACAGCCTTATACAAAA
CTGTCGGAGGTAAAGCACTGGATGGGCTAGGGGGTTTCATCGCCTACCAA
ACCCAATCAAACTCTGAATGCCGGCAGTCAACGTGTGGGAGTGAGACTGC
GTGCGACAAGGTTCGTAGTCGAGAGGGAAACAGCCCAGACCGTCAGCTAA
GGTCCCGAAATACCGCTTGAGTGTGAAATGAAGTGTGGGTACCTGGACAG
CCAGGAGGTTGGCTTAGAAGCAGCCATTCCTTGAAAGAGTGCGTAATAGC
TCACTGGTCGAGTACGCATGCGCAGATAATGTATCGGGGCTAAGCGGTAT
ACCGAAGCTACGGGTCTTGCATTTTTGGTGCAAGGCGGTAGGGGAGCATT
CCATGTACTGATGAAGGAATATCCGGGAGGAGTTCTGGAGGGGATGGAAG
AGAGAATGCAGGTATAAGTACACGAAAAGGAGGGTGAGATTCCTTCCCGC
CGAAAACCTAAGGTTTCCTGGGTGAAGGTCATCTGCTCAGGGTAAGTCGG
CCCCTAAGGCGAGGACGAGGGTCGTAGTCGATGGGAATCCGGTTTATATT
CCGGAACCTCTTGCAATTTCGATGGCAGGACGCGTGAGGTGAAGCCCGGC
CAAAGATTGGTAGTTTTGGTCTAAGTATCCGAGCCGTTTTAAGAGCGATA
GGCAAATCCGTCGTTCGAGGTAAGGTGCGAGTGCGACTGGAGCGATGAGC
GAAGGGAAGCAGGTGTAGTCATGGCGACGGGAAATACTGTCTAAGGTTAG
GTTGCAAGAGACCGTACCGCAAACCGACACAGGTAGGTAGGATGAGTAAT
CTAAGGCGCTCGAGAGAACTCGCGTCAAGGAACTCGGCAAAATACACACG
TAACCTCGGGAGAAGTGTGACCCTTGCCTTTGGTGAGGGTGGCAGAAAGC
AGGTCCAGGCGACTGTTTATCAAAAACATAGCCATCTGCAAATCAGTAAT
GAGACGTATAGGTGGTGACACCTGCCCGGTGCTGGAAGGTTAAGAGGAGA
GGTTCGTGGTAACACAACGCTTTGAATTGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCC
GTAACTATAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTAAGTTCCG
ACCCGCACGAATGGTGTAACGACTCTGGACACTGTCTCGACGCGAGACTC
GGTGAAATTTATGTACCGGTAAAGAAGCCGGTTACCCATAGTTAGACGGA
AAGACCCCGTGAACCTTCACCGTAGCTTACTATTGGAACTTGGTTTACCA
TGTGTAGTATAGGTGGGAGACAGAGAAGCTTGGCCGTCAGGTTAGGCGGA
GTCAACAGTGAAATACCACCCTTGGTACGTCAGGTTTCTAACCTTTGGCC
GTGGATCCGGCAAAGGGACCGTGGTAGGTGGGCGGTTTGACTGGGGCGGT
CGCCTCCTAAAAGGTAACGGAGGTGCGCGAAGGTCTCCTCACACCGGTTG
GAAATCGGTGCGCGAGTGTAAAGGCACAAGGAGGCTTAACTGCGAGACCG
ACAGGTCGAGCAGATACGAAAGTAGGTCTTAGTGATCTGGCGGTAGCGTG
TGGAAGCGCCGTCACTTAACGGATAAAAGGTACTCCGGGGATAACAGGCT
GATTTTCCCCAAGAGTTCACATCGACGGGAAAGTTTGGCACCTCGATGTC
GGCTCATCGCATCCTGGGGCTGAAGCAGGTCCCAAGGGTTTGGCTGTTCG
CCAATTAAAGCGGTACGTGAGCTGGGTTCAGAACGTCGCGAGACAGTTCG
GTCCCTATCTGCTATGGGCGTTGGATATGTGAGAGGAGCTGCTTTTAGTA
CGAGAGGACCGAAGTGGACGAACCTCTGGTGTACCAGTTATCCTGCCAAG
GGTACGTGCTGGGTAGCTATGTTCGGAAGGGATAACCGCTGAAGGCATCT
AAGTGGGAAGCCCGCCTCAAGATTACATATCCCTGAAGGTTGACCTTCCT
GAAGACTCCTTGCACACTACAAGGTCGATAGGCTGGAGGTCTACGTACCG
T

Comment:Los Alamos National Laboratory     
Operated by the University of California for the National Nuclear Security Administration,
of the US Department of Energy.     Copyright © 2001 UC | Disclaimer/Privacy