Chlamydia pneumoniae Repeat Records Search


  Sequence Database         


Record 1 of 1
MiniMap IGR11 IGR9 IGR7 IGR10 IGR8 IGR12 IGR6 CPn0008 CPn0011 CPn0010 CPn0009 CPn0010.1 CPn0012 pmpG, - CPn0013 CPn0007 CPn0008 CPn0011 CPn0010 CPn0009 CPn0010.1 CPn0012 pmpG, - CPn0013 CPn0007 Type: direct, Name:  - 13 Type: direct, Name:  - 18 Type: direct, Name:  - 19 CPn0008 CPn0011 CPn0010 CPn0009 CPn0010.1 CPn0012 pmpG, - CPn0013 CPn0007

Repeat ID: 18

DNA Molecule Name:
1

Repeat Name:


Repeat Type:
direct

Copy Number:
2.00

Comment:
length:1371, Evalue:0.00e+00

Consensus:
TCGGGATGCCGAGGAACGTTGGAAGAAATTTAGGAAAGCAGTCTTTTGGG
TAGAAGAAGACGGGGGCTTTGACATCAATAATCTCCTTGGAGACTGGGGG
ACAGTGCTTGATCCTTATAGACAAGAGAGAATGGACGAGATAACGTTCCA
TGAGTTGTATGAAAAAACTACGTTTTTGAAAAGACTGCACAGAAAGTGTG
CGTTAGCGAAAACAACCTTTGAAAAGAAGAGATCTAAAAAGAATTTGCAG
GCAGTCGAGGAGGCGAATGCACGTAGGTTGAAATATGTAAGGGATTGGTA
TGATCAGGAGTTTCAGAAAGCAGGGGAGAGATTAGAGAAACTGCATGCTT
TGTATCCTGAGGTTTCAGTCTCTATAAGAGAGAACAAAATACAAGAGACG
CGCTCTAATTTAGAGAAAGCCTATGAGGCTATCGAAGAGAACTATCGTTG
CTGTGTCCGAGAGCAAGAGGACTACTGGAAAGAAGAAGAGAAAAGGGAAG
CGGAGTTTAGGGAGAGGGGAAACAAGATTCTTTCTCCTGAGGAGCTGGAA
AGTTCTTTGGAGCAATTCGACCATGGTTTGAAAAATTTTTCTGAGAAATT
AATGGAATTGGAAGGGCATATCTTAAAACTTCAGAAAGAAGCCACAGCAG
AGGTGGAGAATAAAATACTTTCAGATGCAGAGAGCCGCCTTGAGATTGTA
TTTGAAGATGTCAAGGAGATGCCCTGTCGAATTGAGGAGATAGAGAAGAC
GCTGCGTATGGCGGAGCTGCCCCTACTTCCTACGAAGAAGGCGTTTGAGA
AGGCCTGCTCACAATATAATAGCTGCGCAGAGATGTTGGAGAAGGTGAAG
CCTTACTGCAAGGAGAGCCTCGCCTATGTGACTAGCAAAGAGCGTTTAGT
GAGCTTGGATGAAGATTTACGACGAGCCTACACAGAGTGTCAGAAGAGAT
TCCAGGGGGATTCGGGTTTGGAGTCGGAAGTAAGAGCCTGTCGAGAGCAA
CTGCGAGAGCGGATCCAAGAGTTTGAAACTCAAGGGCTGGACTTGGTGGA
AAAAGAGTTGCTTTGTGTGAGTAGTAGATTAAGAAATACAGAGTGCGATT
GTGTATCTGGTGTTAAGAAAGAAGCACCTCCTGGTAAGAAGTTTTATGCC
CAGTATTATGATGAGATTTATCGAGTTAGAGTTCAATCCCGATGGATGAC
GATGTCTGAGAGATTGAGAGAGGGAGTTCAAGCATGCAACAAGATGTTGA
AGGCAGGCCTAAGCGAAGAAGATAAGGTTCTTAAAGAAGAAGAGTATTGG
TTGTATCGAGAGGAGAGAAAGAATAAAGAGAAACGTTTGGTTGGTACTAA
GATAGTAGCAACGCAGCAGCG

Repeat Unit Coordinates:
StartStop
1427615646
12079871209357


Los Alamos National Laboratory     
Operated by the University of California for the National Nuclear Security Administration,
of the US Department of Energy.     Copyright © 2001 UC | Disclaimer/Privacy